Between

Between er gruppebaseret og for 7-17 årige børn og unge, der har det særlige vilkår at have en mor eller en far med en psykisk sygdom.

Tilbuddet er tænkt som et pårørendetilbud til børn.

Between-grupperne mødes to timer én gang månedligt med to gruppeledere. Der er typisk mellem 8 og 12 børn i hver gruppe, hvor der er taget hensyn til alder, modenhed, søskendeforhold m.m.  

Børnene får viden og forståelse for psykisk sygdom og får redskaber til at håndtere forælderens sygdom. Målet er også at de bliver bedre til at mærke egne følelser og behov, samt at de ikke er alene. På baggrund af den pågældende gruppes sammensætning, dynamik og tidligere drøftelser, planlægger gruppelederne et tema til hvert møde. Dog kan dagsordenen indrettes, så der tages emner op, som optager børnene her og nu. Uanset hvilket tema der er på dagsordenen, bliver der talt en del om de følelser, der er forbundet med at vokse op med en psykisk syg forælder. Under gruppemøderne bliver der bl.a. anvendt tavleundervisning og netværkskort samt børnenes egen tegninger.

Børnene kan deltage i gruppeforløbet, så længe de har lyst, eller så længe gruppelederne vurderer, at børnene får noget ud af at deltage. Hver gang et barn stopper, markeres det med en særlig aktivitet. Der afholdes også en afsluttende samtale med barnet og forældrene.

Lille mødebord 2

Kontaktinfo

Toften
Tlf.: 96286520
toften@herning.dk

Familieplejen
Tlf.: 93594533
bufhr@herning.dk

Spæd- og småbørnsteamet
Tlf.: 23657272
bufec@herning.dk

Familiebehandlingen
Tlf.: 96286430
familiebehandlingen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail